Medmenneskelighet/Humanity

Det er først i møte med blikket til den andre at du blir deg. Da skapes det forståelse og anerkjennelse som gir rom for likeverd.

"Den andres ansikt" er en interaktiv prosess hvor publikum oppfordres til å engasjere seg både som observatører og deltakere. Det gjør verket til en dialog om menneskelig samspill, identitet, og betydningen av å se og bli sett.

It is only when you meet the gaze of another that you become yourself. In that moment, understanding and recognition are created, providing space for equality. "The Face of the Other" is an interactive process where the audience is encouraged to engage both as observers and participants. This makes the work a dialogue about human interaction, identity, and the importance of seeing and being seen.