Medmenneskelighet

Det er først i møte med blikket til den andre at du blir deg. Da skapes det forståelse og anerkjennelse som gir rom for likeverd.

"Den andres ansikt" er en interaktiv prosess hvor publikum oppfordres til å engasjere seg både som observatører og deltakere. Det gjør verket til en dialog om menneskelig samspill, identitet, og betydningen av å se og bli sett.

  • Følg lenka "Den andres ansikt" i menyen:)