Signerte og nummererte grafiske trykk 

Malmstrøm har laget 24 grafiske trykk i blandet teknikk i forkant av forestillingen, som fungerer som fysiske representasjoner av hennes undersøkelser rundt temaene bevissthet og selvoppfatning. Under utprøvningen av "Den andres ansikt" ble de enkle figurene stående som vitner over det møte som hadde oppstått. Disse ønsket Malmstrøm å arbeide videre med. 

Arbeidet med hendene gir henne en følelse av nærvær og tilknytning til temaets kjerne. Gjennom dette håndverket har hun laget en visuell påminnelse til tilskuerne om den kollektive opplevelsen de har delt.

Malmstrøm, med sin bakgrunn i visuell kommunikasjon, er engasjert i hvordan hennes arbeid kommuniserer med publikum og ønsker tilskuerne skal ta med seg en del av denne dialogen hjem.

Arbeidsmetode - grafiske trykk

5 videoer fra atelieret for å dokumentere og vise hvordan jeg laget de grafiske trykkene.