Den andres ansikt

Lørdag 13. april 2024, klokken 14.00 på Moss kunstgalleri introduserer Renée Jakobsen den iscenesatte forestillingen(performance) "Den andres ansikt" av Eva Malmstrøm

 

En dialog om menneskelig samspill

"Den andres ansikt" er en interaktiv prosess hvor publikum oppfordres til å engasjere seg både som observatører og deltakere. Det gjør verket til en dialog om menneskelig samspill, identitet, og betydningen av å se og bli sett.

Inspirert av Lévinas' filosofi, inviterer Malmstrøm til et direkte og fysisk møte med den andres ansikt. Gjennom å male ansikter på fritthengende glassplater, skaper hun et rom for gjensidig anerkjennelse og refleksjon over likeverd. Dette verket er en metafor som belyser hvordan andres oppfatning påvirker vår selvforståelse.


Hvordan møter du en annens ansikt?


" Lévinas' filosofi understreker ansikt til ansikt-møtet som et fundamentalt øyeblikk. Der møtet ikke bare er en anerkjennelse av den andres eksistens, men også en forpliktelse overfor den andre. 

Jeg ønsker at iscenesettelsen skal utfordrer publikum til å reflektere over sin egen rolle i møtet med en annens ansikt."