Film av den isenesatt forestillingen

"Den andres ansikt" er en isenesatt forestilling som ble gjennomført på åpningen 13. april. Det var en interaktiv prosess hvor publikum ble oppfordret til å engasjere seg både som observatører og deltakere
Inspirert av Lévinas' filosofi, inviterer Malmstrøm til et direkte og fysisk møte med den andres ansikt. Gjennom å male ansikter på fritthengende glassplater, skaper hun et rom for gjensidig anerkjennelse og refleksjon over likeverd. 

Isenesettelsen er filmet av Yvonne Ringnes. Malmstrøm skal gjenta samme prosedyre fire ganger og trenger frivillige fra publikum. Hele scenen tar 20 minutter. Filmes i 4 deler

Det er først i møte med blikket til den andre at du blir deg.
Da skapes det forståelse og anerkjennelse som gir rom for likeverd