Lokalet – tekniske krav

Plantegning, lokalet

Moss kunstgalleri betsår av to utstillingsrom som brukes til galleri
og et ytre rom som er et forrom som kan brukes som kafé og/eller møterom

  • Rom A er ca 100 m2
  • Rom B er 50 m2

Plassering, lokalet

Preformencen skal foregå og rigges i rom A mellom yttervegg og søylene til venstre i rommet. 

Vinduene er 43 cm brede og henger med 1 meters avstand. De er plassert i et kvadrat som fire grunnpilarer. Oppsettet symboliserer stabilitet og trygghet. 

Rom-/tekniske krav, lokalet

  • Minimum gulvplass: 12m2
  • Helst åpent rom rundt
  • Må kunne montere i tak
  • Blåtann høytaler tilgjengelig for lyd
  • Stoler som kan settes ut til de som trenger det
  • Montering: 2 timer
  • Nedrigg: 1 time
Tegning av arbeidsomerådet, målsatt. Stiplet linje gir minimun krav til gulvplass.